CE-mærkning


CE-Mærkning af Vinduer og døre

Fra 1. februar 2010 skal alle vinduer og yderdøre CE-mærkes. Alle vinduer og døre fra Edanis A/S er CE-mærket.

CE-mærket kender vi fra en lang række varer, bl.a. fra el-produkter. Mærket bidrager til overskuelighed, nemmere kommunikation mellem EDANIA A/S og vore kunder og en øget tryghed for vore kunder.

CE-Mærkning er et bevis på, at de beskrevne procedurer i det Europæiske Byggevare-direktiv er overholdt.

CE-mærket giver EDANIA mulighed for at dokumentere, at alle vore vinduer og døre har meget stor modstandsevne overfor belastninger, lav U-værdi og gode lydreduktionsegenskaber.

Kvaliteten er i top, og ved at EDANIA A/S mærker vinduer og døre med CE-mærket, vil det være endnu lettere for vore kunder at sammenligne produkter, da alle producenter er pligtige til at angive de tekniske specifikationer efter samme retningslinjer.

Vi er stolte over at vise, hvor gode resultater vi har opnået.

Hvad skal man så som kunde være opmærksom på?
Man skal vælge testede vinduer, hvor man kan vurdere resultaterne. Det vil give et overblik over, om dine nye vinduer og døre kan modstå en stærk storm, og hvor meget vinduerne dæmper støj.

Se mærkningsoplysninger klik her

Udover CE-mærkningen er EDANIA A/S også DVC-mærket, hvilket indebærer endnu større sikkerhed for god kvalitet.

Gennem DVC’s audit og kontrol af vore produkter og kvalitetsstyringssystem, kan vi dokumentere, at vi lever op til vore egne intentioner og krav i VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser.

Nedenstående tabeller viser klassifikation af elementer i forhold til prøvningstryk, der er angivet i Produktstandarden for vinduer og døre DS/EN 14351-1

Lufttæthed:
Nr.
Pkt.
Egenskab/værdi
dimension
Klassifikation/værdi
14
4.14
Lufttæthed klasse:

 

Maks. prøvningstryk(PA)

 

Referencelufttæthed ved 100Pa (m3/(h*m2)) eller
m3/(h*m))
npd
1

 

(150)

 

(50 eller 12,5)
2

 

(300)

 

(27 eller 6,75)
3

 

(600)

 

(9 eller 2,25)
4

 

(600)

 

(3 eller 0,75)
Alle elementer i PRIMO System 4000 er mindst testet til lufttæthedsklasse 4. (600 Pa) Værdierne for langt de fleste elementtyper ligger meget bedre end lufttæthedsklasse 4.
Vandtæthed:
Nr.
Pkt.
Egenskav/værdi
dimension
Klassifikation/værdi
3
4.5
Vandtæthed klasse:
Uafskærmet (A)
Prøvningstryk (Pa)
npd
1A
(0)
2A
(50)
3A
(100)
4A
(150)
5A
(200)
6A
(250)
7A
(300)
8A
(450)
9A
(600)
>Exxx
(>600)
Alle elementer i PRIMO System 4000 er mindst testet til vandtæthedsklassifikation 9A. (600 Pa). Langt de fleste vinduestyper er testet til langt højere tæthedsklasse.
For at give et indtryk af, hvor ekstreme forhold elementerne bliver testet for, svarer prøvningstrykket på 600 Pa til en belastning på elementet på over 61 kg/m2 fra naturens hånd. Det svarer til stærk storm og er over 28,4 m/sec. (vindstyrke 11).

Varmetransmission:
Samtlige produkter fra EDANIA A/S er med lavenergiruder og klassificeret i den bedste energiklasse. Vores vinduer opfylder allerede i dag EU’s krav til lavenergi, der er obligatorisk ved indførelsen af CE-mærket, og opfylder således også de opstillede krav fra Erhvervs- og Byggestyrelsen: Max. U-værdi på 1,4 W/m2K og for dannebrogsvinduer 2,0 W/m2K (jf. Byggereglementet BR08 kap. 7.4.3 stk. 6).

EDANIA A/S beregner gerne en nøjagtig U-værdi på de i tilbuddet/ordren anførte vinduer og døre.

 

CE-mærkning

Vi er også tilmeldt Vinduesindustrien, Dansk Vindues Verifikation samt BYG GARANTI ordningen og er dermed din sikkerhed for kvalitet og holdbarhed.